Time to shed those unwanted tools

Before you shut the garden shed for the winter, can you have a root around for spare unwanted tools?

The National Botanic Garden of Wales is now a collection point for the charity Tools For Self Reliance, which helps rural communities in Africa.

TFSR Cymru are based in Crickhowell and have 65 active volunteers who meet in their fully-equipped workshops to clean and repair donated devices.  In the past eight years, they have sent more than 100 tonnes of tools to various countries in Africa.

So, bring your spare, unwanted and damaged (but not beyond repair!) tools to the Garden and we will pass them on to TFSR Cymru.

They are particularly interested in items that will be of use to carpenters, blacksmiths and plumbers. They will also accept gardening implements which they refurbish in their workshops and re-sell all over Wales, using the funds to pay freight costs.

Bring your donations to the Botanic Garden, any day, between 10am and 4pm until Thursday November 30.

For more information about how to donate and what to give, please contact Jane Down on 01558 667118 or jane.down@gardenofwales.org.uk

To find out more about the Tools For Self Reliance charity, visit www.tfsrcymru.org.uk

 

 

Amser i gael gwared ag offer diangen

 

Cyn i chi gau sied yr ardd am y gaeaf, a allwch chi chwilio o gwmpas am offer sbâr?

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru nawr yn fan casglu ar gyfer yr elusen Tools for Self-Reliance, sy’n helpu cymunedau gwledig yn Affrica.

 

Mae TFSR Cymru wedi’i seilio yng Ngrug Hywel ac mae ganddynt 65 o wirfoddolwyr gweithgar sy’n cyfarfod yn eu gweithdai llawn offer i lanhau a thrwsio dyfeisiau a roddir.  Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf, maent wedi anfon mwy na 100 tunnell o offer i wahanol wledydd yn Affrica.

 

Felly, dewch â’ch offer sbâr, diangen ac wedi torri (ond nid y tu hwnt i atgyweirio!) i’r Ardd a byddwn yn eu trosglwyddo i TFSR Cymru.

 

Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn eitemau a fydd o ddefnydd i seiri, gof a phlymwyr.  Byddant hefyd yn derbyn offer garddio y maent yn eu hadnewyddu yn eu gweithdai ac yn eu hailwerthu ledled Cymru, gan ddefnyddio’r arian i dalu costau cludo nwyddau.

 

Dewch â’ch rhoddion i’r Ardd Fotaneg, ar unrhyw ddydd, rhwng 10yb a 4yp tan Ddydd Iau Tachwedd 30.

 

Am fwy o wybodaeth ar sut a beth i’w rhoi, cysylltwch â Jane Down os gwelwch yn dda ar 01558 667118 neu jane.down@gardenofwales.org.uk

 

I ddarganfod mwy am yr elusen Tools For Self-Reliance, ewch i www.tfsrcymru.org.uk

 

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

Please write to me in Welsh or English

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here