National Botanic Garden lamb for sale

Good news! We have more of our luscious National Botanic Garden lamb for sale!

 

Fed on the species-rich pastures of our national nature reserve, the lamb boxes weigh in at c7kg and cost £80.

 

To secure yours, please call our Gatehouse team on 01558 667149 with your credit card details.

 

It will be ready for collection from 10am on Thursday October 27. More details re: collection; will follow.

 

 

 

 

Cig Oen Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru Ar Werth

 

Newyddion gwych! Mae gennym fwy o’n cig oen blasus ar werth unwaith eto.

 

Wedi’u bwydo ar laswellt llawn rhywogaethau ein gwarchodfa natur genedlaethol, mae’r bocsys o gig oen yn pwyso tua 7kg ac yn costio £80.

 

Er mwyn sicrhau eich bocs sy o gig oen, galwch dîm y Porthdy ar 01558 667149 gyda’ch manylion cerdyn credyd os gwelwch yn dda.   Bydd e’n barod i’w gasglu ar Ddydd Iau, Hydref 27.  Bydd mwy o fanylion manwl am y casglu yn dilyn.

 

 

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here