National Botanic Garden of Wales :A time to share

National Botanic Garden of Wales

Remember, remember: all of September is ‘Members: bring a friend, FREE of charge’ month at the National Botanic Garden of Wales.

All month long, your membership card will act as if it has a “plus one” facility attached to it – every single day of September.

 

And there’s plenty to see and do during this special month.

 

There’s the 10th annual Orchid Festival (2nd and 3rd); Tours of the Great Glasshouse, with our volunteer guide Derek Caldwell at 11am, 12.30 and 2pm – every Tuesday;  On the 9th and 10th, the National Vegetable Society, Welsh Branch is holding its Championship show, and the South Wales Group of the National Chrysanthemum Society is holding its annual Chrysanthemum Show; and there’s the world’s first ever Science, Nature and Comedy festival on the weekend of the 16th and 17th.

 

For information about becoming a member of the National Botanic Garden call Jane on 01558 667118 or email membership@gardenofwales.org.uk

 

 

Amser i rannu

 

Cofiwch mai Mis Medi yw’r mis y gall aelodau dod â ffrind am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

Trwy gydol y mis, bydd eich cerdyn aelodaeth yn caniatáu mynediad i un person ychwanegol – bob dydd o fis Medi.

 

Ac mae digon i’w weld a’i wneud yn ystod y mis arbennig hwn.

 

Mae’r 10fed Gŵl Tegeirianau blynyddol (2ail a 3ydd); Teithiau Tywys o’r Tŷ Gwydr Mawr gyda’n tywysydd gwirfoddol, Derek Caldwell, am 11yb, 12:30 a 2yp – bob Dydd Mawrth; ar y 9fed a’r 10fed, bydd Cymdeithas Lysiau Cenedlaethol yn cynnal ei Phencampwriaeth Cymru, a Grŵp De Cymru o’r Gymdeithas Eurflodau Cenedlaethol yn cynnal ei Sioe Eurflodau Blynyddol; a fydd gŵyl Wyddoniaeth, Byd Natur a Chomedi cyntaf y byd ar y 16eg a’r 17eg.

 

Am fwy o wybodaeth ar sut i ddod yn aelod o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu e-bostiwch membership@gardenofwales.org.uk

 

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here