There’s a chance to cheer up the chilly winter days of January by hearing tales of botanical derring-do from plant hunters around the world.

Three international modern-day plant explorers will be giving talks at the National Botanic Garden of Wales on three consecutive Fridays at 12 noon – the talks are free and admission to the Garden is free, too.

On January 12, Alex Summers, Senior Horticulturist at Cambridge University Botanic Garden, will give a talk entitled ‘Plant hunting in Northern Vietnam’, which will focus on his expedition to the forested slopes of the Hoang Lien Mountains in Northern Vietnam.

On the 19th, it’s the turn of Tom Christian, Project Officer at the International Conifer Conservation Programme. His talk ‘Travel in search of Conifers’ will draw on his many travels in search of conifers both at home and abroad, and will help to present this extraordinary group of plants in a new light.

plant hunters

 Guardian columnist Robbie Blackhall-Miles completes the trio of intrepid horticultural hunters on January 26 with a talk entitled ‘Hunting Shapeshifters: the search for Proteas in the mountains of South Africa’. Robbie is a plantsman and conservationist. Fossil Plants, his backyard botanic garden in North Wales, houses a collection of early evolutionary plants.

 These talks are part of the Growing the Future project and start at 12 noon in the Garden’s Theatr Botanica. For more information, call 01558 667149, email info@gardenofwales.org.uk or visit

 

 Teithiau gydag archwilwyr planhigion rhyngwladol – Sgyrsiau amser cinio AM DDIM

Cewch gyfle i galonogi dyddiau oer y gaeaf ym mis Ionawr trwy glywed straeon am anturiaethau botanegol o bob cwr o’r byd.

Bydd tri o ymchwilwyr planhigion modern rhyngwladol yn rhoi sgyrsiau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar dri Dydd Gwener yn olynol am 12 canol dydd – mae’r sgyrsiau am ddim ac mae mynediad i’r Ardd am ddim hefyd.

Ar Ionawr 12, bydd Alex Summers, Uwch Garddwr yng Ngardd Fotaneg Prifysgol Caergrawnt, yn rhoi sgwrs o’r enw ‘Plant hunting in Northern Vietnam’, a fydd yn canolbwyntio ar ei daith i lethrau coediog y mynyddoedd Haong Lien yng Ngogledd Fietnam.

Ar y 19eg, dyma dro Tom Christian, Swyddog Prosiect yn y Rhaglen Cadwraeth Gonifferaidd Ryngwladol.  Bydd ei sgwrs ‘Travel in search of Conifers’ amdano’i nifer o deithiau i chwilio am gonwydd yn y wlad hon a thramor, a bydd yn helpu i gyflwyno’r grŵp hwn o blanhigion rhyfeddol mewn golau newydd.

Colofnydd y Guardian, Robbi Blackhall-Miles, sy’n cwblhau’r triawd o helwyr garddwriaethol anhygoel ar Ionawr 26 gyda sgwrs o’r enw ‘Hunting Shapeshifters: the search for Proteas in the mountain of South Africa.’  Mae Robbie yn weithiwr planhigion a gwarchodwr.  Mae Planhigion Ffosil, ei gardd fotaneg yng Ngogledd Cymru, yn gartref i gasgliad o blanhigion esblygiadol cynnar.

Mae’r sgyrsiau hyn yn rhan o Brosiect Tyfu’r Dyfodol ac yn dechrau am 12 canol dydd yn Theatr Botanica’r Ardd.  Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01558 667149, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ewch i https://garddfotaneg.cymru

 

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

Please write to me in Welsh or English

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here