free bgwThe National Botanic Garden is having a three-day free-for-all in honour of Wales’ patron saint.

 

Admission to the Garden is FREE on Sunday February 28, Monday February 29 AND on Tuesday March 1st as part of the Wales-wide St David’s celebrations.

 

On the Sunday, there will be a special Welsh craft and food fair in the stunning surrounds of Lord Foster’s Great Glasshouse. There is also a programme of choral music from local choirs and traditional Welsh dancing.

 

On Monday, it is FREE of charge to encourage ladies to bring their beaus to the Garden for Leap Year Day which is traditionally their one-year-in-four chance to do the proposing – and what better place to do it than amid the flowers of the Mediterranean!

 

Head of marketing David Hardy said: “The Garden is already a very special, unique venue for weddings so, give that Leap Year Day is the traditional time for ladies to ‘do the asking’, it seems only right and proper that we provide the perfect venue and put nothing in the way of making it happen.”

 

On St David’s Day itself, music will fill the air at the Garden with music from harpist Shelley Fairplay, local folk duo Fiddlebox and the Carmarthen Ukulele Choir.

 

David added: “Free entry to the national garden on and around St David’s Day with a fabulous programme of Welsh music, craft and food is the perfect way to celebrate our patron saint.”

 

Admission to the Garden is (usually) £9.75 (including Gift Aid donation). Entry is FREE for Garden members and parking is FREE for all.

 

The Garden is open 10am to 4.30pm and last entry is at 3.30pm.

 

For more information about this or other events, call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

 

 

 

 

 

Mynediad am ddim am dri diwrnod – y cynnig perffaith

 

Mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn cynnig mynediad-am-ddim-tri-diwrnod i bawb mewn anrhydedd i nawddsant Cymru.

 

Mae mynediad i’r Ardd AM DDIM ar Ddydd Sul Chwefror 28, Dydd Llun Chwefror 29 A Dydd Mawrth 1af o Fawrth fel rhan o ddathliadau Gŵyl Dewi ar draws Cymru gyfan.

 

Ar y Dydd Sul, bydd yna ffair grefft a bwyd Cymreig arbennig yn amgylchyniad syfrdanol Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster.  Bydd yna hefyd rhaglen o gerddoriaeth o gorau lleol a dawnsio traddodiadol Cymreig.

 

Ar Ddydd Llun, mae’n rhad ac am ddim i geisio annog boneddigesau i ddod â’i chariadon i’r Ardd am Ddiwrnod Blwyddyn Naid am y cyfle unwaith-pob-pedair-mlynedd i gynnig priodi – a pha le gwell i wneud hyn nag ymhlith blodau’r Trofannau!

 

Dywedir Pennaeth yr Adran Farchnata David Hardy: “Mae’r Ardd eisoes yn lleoliad arbennig, unigryw i gynnal priodas felly, gan ddaw Diwrnod Blwyddyn Naid yw’r diwrnod traddodiadol i fenywod rhoi’r cynnig priodas, mae ond yn iawn i ni roi’r lleoliad perffaith a gwneud yn siŵr nid oes unrhywbeth yn ei rhwystro.”

 

Ar Ddydd Gŵyl Dewi ei hun, bu cerddoriaeth yn llanw aer yr Ardd efo cerddoriaeth gan y delynores Shelley Fairplay, deuawd werin leol ‘Fiddlebox’ a Chôr Iwcalili Caerfyrddin.

 

Ychwanegodd David: “Mynediad am ddim i’r Ardd Fotaneg ar ac o amgylch Dydd Gŵyl Dewi efo rhaglen ardderchog o gerddoriaeth, bwyd a chrefft Gymreig yw’r ffordd berffaith o ddathlu diwrnod ein nawddsant.”

Mynediad (arferol) i’r Ardd yw £9.75 (gan gynnwys Cymorth Rhodd).  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd ac mae parcio AM DDIM i bawb.

 

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 4:30yp efo mynediad olaf am 3:30yp.

 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad yma, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 

 

 

 

 

 

 

National Botanic Garden of Wales
Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
Tel: 01558 667130

077 36 36 55 60
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
Ffôn: 01558 667130

077 36 36 55 60

 

gardenofwales.org.uk

facebook.com/GardenofWales

twitter.com/@walesbotanic

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here