Special weekend devoted to wood

  0

  Event Details


  Wood-turners, lovespoon-carvers, stick-makers, power tools and pyrography are just some of the attractions gathering together in the National Botanic Garden of Wales for a weekend of demonstrations and displays – on Saturday and Sunday January 13-14.

  The Garden’s popular Woodcraft Weekend runs from 10am-4.30pm both days and admission is just £4 per person.

  There’s plenty to see and do over the Garden’s Woodcraft Weekend, including pyrography demonstrations and children’s workshops by the international pyrography artist, Bob Neill.

  There are also demonstrations and displays of powertools and woodturning products, by the likes of Axminster, Isca Timber and local wood-working clubs.

  Also putting on a show will be the British Woodcarvers’ Association.

  See stunning daily flying displays from the new British Bird of Prey Centre, and warm up with the butterflies in the tropical Butterfly House, Plas Pilipala.

  For more information about this and other Garden events, go to https://botanicgarden.wales,  email info@gardenofwales.org.uk or call  01558 667149.

   

  Penwythnos y Prencampwyr

   

  Turnwyr pren, cerfwyr llwyau caru, gwneuthurwyr ffyn, offer pŵer a phyrograffeg, bydd y ‘prencampwyr’ hyn i gyd yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am benwythnos o arddangosiadau ac arddangosfeydd – ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Ionawr 13-14.

   

  Cynhelir Penwythnos Crefftau Coed poblogaidd yr Ardd rhwng 10yb a 4.30yp ar y ddau ddiwrnod, a’r tâl mynediad yw £4 yn unig.

   

  Bydd digon o bethau ynddo i ymddiddori ymwelwyr dros Benwythnos Crefftau Coed yr Ardd, gan gynnwys arddangosiadau a gweithdai i blant o byrograffeg, gan y pyrograffwr byd enwog, Bob Neill.

   

  Bydd yna hefyd arddangosiadau ac arddangosfeydd o offer pŵer a chynnyrch pren gan Axminster, Isca Timber a nifer o glybiau crefftau coed lleol.

   

  Hefyd yn arddangos eu gwaith fydd Cymdeithas Cerfwyr Pren Prydain.

   

  Gallwch ryfeddu at arddangosfeydd hedfan dyddiol gan Y Ganolfan Adar Ysglygaethus Prydeinig, neu fwynhau’r gwres yng nghwmni’r pilipalod lliwgar yn y Plas Pilipala trofannol.

   

  Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ewch i https://garddfotaneg.cymru, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

   

   

  National Botanic Garden of Wales
  Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
  Tel: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
  Ffôn: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

  Please write to me in Welsh or English

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here