Pamper treat for mam

  0
  Pamper treat

  Event Details


  There’s a treat in store for mum on Sunday March 11 with FREE entry to a special ‘pamper day’ at the National Botanic Garden of Wales.

  There is an impressive line-up of beauticians and local food and drink producers offering a tempting range of tasters including gin, facials, skin care advice, manicures, pedicures – and entry free of charge for mam!

  Every mum is also promised tasty titbits and sumptuous samples from a range of stallholders – from Welsh cakes and biscuits, to ice cream and vegan olive oil soap as part of their Mothers’ Day visit.

  Organiser Steffan John said: “As well as free entry on the day to this wonderful Garden, mums are in for a real treat with all sorts of people offering all kinds of goodies!”

  Pamper treat

  “We also have some lovely music from our favourite harpist Shelley Fairplay and the Constellation Big Band.”

  Steffan added: “So, why not treat mam or mam-gu to a great day out including lunch in our award-winning Seasons restaurant – it’s going to be a brilliant day and, let’s face it, it’s the least you can do!”

  The National Botanic Garden is open from 10am until 4.30pm, with last entry at 3.30pm. Admission to the Garden is £10.50 (including Gift Aid) but FREE to all mums on Sunday March 11.

  Pamper treat

  For more information about this or other events, visit https://botanicgarden.wales  or call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

  Pamper treat

   

  Maldodi Mam

  Bydd yna wledd i Fam ar Ddydd Sul Mawrth 11eg gyda mynediad AM DDIM iddi ar ddiwrnod arbennig o faldodi, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

  Pamper treat

  Mae yna restr cyffrous o harddwyr a chynhyrchwyr fwyd a chrefft yn cynnig amrywiaeth o flaswyr blasus, gan gynnwys jin,triniaeth i’r gwyneb, cymorth gofal croen, triniaeth dwylo a thraed – ac i gyd am ddim i fam!

  Caiff pob mam fwynhau tameidiau blasus a samplau godidog gan amrywiaeth o stondinwyr – o Bice ar y Maen a bisgedi teisen Berffro I hufen iâ a sebon olew olewydd feganaidd fel rhan o’u hymweliad ar Sul y Mamau.

  Meddai’r trefnydd, Steffan John: “Ynghyd â mynediad am ddim i’r Ardd hyfryd hon, bydd mamau’n cael maldod oddi wrth amrywiaeth o bobl yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch!”

  “Mae hefyd gennym gerddoriaeth hyfryd ymlaen at bob dant gan gynnwys y delynores, Shelley Fairplay a’r ‘Constellation Big Band’.

  Ychwanegodd Steffan: “Felly, pam na rowch chi ddiwrnod allan arbennig iddi, gan gynnwys cinio ym Mwyty Tymhorau’r Ardd – bydd hi’n ddiwrnod i’w gofio – a’r peth lleiaf allwch chi’i wneud ar ei chyfer!”

  *Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor rhwng 10yb hyd at 4.30yp, gyda’r mynediad diwethaf am 3.30yp. Y tâl mynediad yw £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) ond yn RHAD AC AM DDIM i famau ar Ddydd Sul, Mawrth 11.

  *Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

  Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

  Please write to me in Welsh or English

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here