January fair is a tasty treat for food fans

  0
  January fair

  Event Details


  There are tasty treats a-plenty to cheer up the long, cold month of January at the National Botanic Garden’s Food Fair weekend.

  The event takes place in the stunning surrounds of Lord Foster’s Great Glasshouse on January 20-21 and offers a mouth-watering array of delicious local produce – and entry to the Garden is just £4 per person.

  January fair

  Event organiser David Hardy said: “This is your chance to try and buy anything and everything from raw chocolate to rare breed meat, chilli sauce and cheese; special gin, Spanish tapas, muffins, marshmallows, fruit vinegars and faggots. And there will be plenty of fresh, warm Welsh cakes, too. What’s not to like?!”

  There will also be awesome bird-of-prey flying displays and the Garden’s stunning (and tropical!) Butterfly House is a must-see, boasting as it does hundreds of exotic, rainforest butterflies from around the world.

  Gates open at 10am and close again at 4.30pm (last entry 3.30pm). There’s no additional charge for the Food Fair and there is plenty of free parking for everyone.

  Don’t forget: admission to the Garden is FREE on weekdays in January – perfect for a winter stroll in the wonderful Carmarthenshire countryside.

  For more information about this and other Garden events, go to https://botanicgarden.wales, email info@gardenofwales.org.uk or call  01558 667149.

  Danteithion blasus ar gael yn ffair mis Ionawr yr Ardd

  Bydd yna ddigon o ddanteithion blasus i galonogi mis Ionawr oer a hir, yn Ffair Fwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ionawr 20-21.

  Cynhelir y digwyddiad yn amgylchyniad syfrdanol Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster a fydd yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch blasus lleol – ac mae mynediad i’r Ardd ond yn £4 y person.

  Meddai trefnydd y digwyddiad, David Hardy: “Dyma gyfle i flasu a phrynu unrhywbeth a phopeth o siocled amrwd i gig o fridiau prin, saws tsili, caws, jin arbennig, tapas Sbaenaidd, myffins, malws melys, finegr ffrwyth a ffagots.  Bydd yna ddigon o bice ar y maen twym, ffres hefyd.  Beth sydd ddim i’w hoffi!?

  Bydd hefyd arddangosfeydd hedfan adar ysglyfaethus ac mae’n rhaid gweld Plas Pilipala anhygoel (a throfannol!) yr Ardd, gyda channoedd o bilipalod egsotig o goedwigoedd glaw o bob cwr o’r byd.

  Mae’r drysau’n agor am 10yb ac yn cau am 4:30yp (gyda’r mynediad diwethaf am 3:30yp).  Nid oes tâl ychwanegol am y Ffair Fwyd ac mae digon o barcio am ddim i bawb.

  Cofiwch: mae mynediad i’r Ardd AM DDIM ar ddiwrnodau’r wythnos ym mis Ionawr – perffaith am dro’r gaeaf yn gefn gwlad hynod o brydferth Sir Gâr.

  Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ewch i https://garddfotaneg.cymru, e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149.

   

  January fair

   

   

   

   

  David Hardy

  Head of Marketing/Pennaeth Marchnata

  email / e-bost David.Hardy@gardenofwales.org.uk

   

  National Botanic Garden of Wales
  Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
  Tel: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
  Ffôn: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

  Please write to me in Welsh or English

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here