Garden Gift Fair just keeps on giving

  Garden Gift Fair

  Event Details


  Chocolate gifts, jewellery, handbags, scarves, children’s books and a warming festive tipple – you’ll find all this and more at the National Botanic Garden Gift Fair on Saturday and Sunday, November 4 and 5.

  And it just might be the perfect place to solve the problem of what to get that difficult-to-buy-for loved one, friend or family member.

  Among the top names gathering among the Mediterranean plantings in the Botanic Garden’s Great Glasshouse are Chantler Teas, Cusan Welsh Cream Liqueur and Little Grandma’s Kitchen.

  Also among this special selection of local stallholders, you will find delicious tasters from Bee Dazzled and So Sweet Couture, plus items from up-and-coming designers such as Laura Elizabeth Davies and Anna Palamar.

  Organiser Steffan John said: “The range of gifts on offer is as varied and unique as it’s ever been. It’s going to be a great weekend – and the perfect venue to get your Christmas shopping off to a fine start.”

  The Gift Fair is on from 10am until 4.30pm on both days. Entry to the fair is included in the Garden admission price and there is plenty of free parking.

  For more information on Garden news and events, visit https://botanicgarden.wales/, email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149.

   

  Ffair Anrhegion yr Ardd yn Cadw Rhoi

   

  Fe ddewch chi o hyd i anrhegion siocled, gemwaith, sgarffiau, llyfrau plant, a diodydd Nadoligaidd yn Ffair Anrhegion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Tachwedd 4 a 5.

   

  Gallwch siopa dan eich pwysau a dewis yr anrheg berffaith bob tro i ffrindiau a theulu.

   

  Ymhlith y stondinau sy’n ymgasglu ymhlith y planhigion Canoldirol yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Ardd Fotaneg, fydd Chantler Teas, Gwirod Hufen Cymreig Cusan a Little Grandma’s Kitchen.

   

  Hefyd ymhlith y casgliad arbennig hwn o stondinwyr lleol, fe ddewch o hyd i ddanteithion blasus gan So Sweet Couture a Bee Dazzled, gan hefyd cynnwys dylunwyr llawn addewid megis Laura Elizabeth Davies ac Anna Palamar.

   

  Meddai’r Trefnydd, Steffan John:  “Mae’r ystod o roddion a gynigir mor amrywiol ac anhygoel ag erioed.  Mae’n mynd i fod yn benwythnos i’w gofio – lleoliad perffaith i ddechrau’ch siopa Nadolig.”

   

  Cynhelir y Ffair Roddion o 10yb hyd at 4.30yp ar y ddau ddiwrnod.  Cynhwysir mynediad i’r Ffair ym mhris mynediad i’r Ardd, ac mae digon o le parcio am ddim.

   

  Am fwy o wybodaeth o newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, ewch i https://garddfotaneg.cymru/ , e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

   

   

  National Botanic Garden of Wales
  Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
  Tel: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
  Ffôn: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here