Christmas Craft Fair is a cracker!

  0
  Christmas Craft Fair

  Event Details


  The Garden’s popular Christmas Craft Fair, on Saturday and Sunday December 9 & 10, is offering something for everyone looking to buy that perfect last-minute gift.

  The Great Glasshouse will be the venue for a fabulous fair with a fantastic array of stalls showcasing locally-made crafts and gifts; from handmade and hand-dyed silk scarves and handmade jewellery to homewares and glass items – and plenty of Christmas decorations too!

  There’ll be Santa Shows on both days too, at 11am, 12noon, 2pm and 3pm – £3 per seat per show – and there’s a gift for every child from Santa – call 01558 667149 to pre-book your tickets.

  Christmas Craft Fair

  Why not stay on for our amazing Winter Wonderland experience from 4-7pm? Come to the ‘Park After Dark’ and enjoy: amazing light show; stunning owl display; free mulled wine and mince pie; bar, barbecue, turkey rolls and other yuletide treats; children’s rides; music and much more!

  The Gift Fair is on from 10am until 3.30pm on both days. Entry to the fair is included in the Garden admission price and there is plenty of free parking.

  For more information on Garden news and events, visit https://botanicgarden.wales/, email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149.

  Christmas Craft Fair

   

  Ffair Grefftau’r Nadolig

   

  Bydd Ffair Grefftau Nadolig poblogaidd yr Ardd yn dychwelyd eleni ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, Rhagfyr 9 & 10, gyda rhywbeth i bawb yn chwilio am yr anrheg berffaith munud-olaf!

   

  Y Tŷ Gwydr Mawr fydd y lleoliad am ffair arbennig gyda rhengoedd rhyfeddol o stondinau yno yn arddangos anrhegion a chrefftau a wnaed yn lleol; o sgarffiau wedi eu gwneud a’u liwio gan law a gemwaith o waith llaw i ddeunydd cartref ac eitemau gwydr – gyda digon o addurniadau Nadoligaidd hefyd!

   

  Bydd yna Sioeau Siôn Corn ymlaen ar y ddau ddiwrnod hefyd, am 11yb, 12 canol dydd, 2yp a 3yp – £3 y sedd y sioe a bydd gan Siôn Corn anrheg i bob plentyn – ffoniwch 01558 667149 i archebu’ch tocynnau chi’n barod.

   

  Pam na wnewch chi aros ymlaen am ein digwyddiad Gŵyl y Gaeaf anhygoel rhwng 4-7yh? Dewch i’n ‘Gardd Gyda’r Nos’ a chewch fwynhau: sioe goleuadau ysblennydd; gwdihŵ yn y gwyll; gwin cynnes a mins pei am ddim; bar, barbeciw, roliau twrci ac amryw o ddanteithion Nadoligaidd; reidiau i blant; cerddoriaeth a llawer mwy!

   

  Cynhelir y Ffair Roddion o 10yb hyd at 3.30yp ar y ddau ddiwrnod.  Cynhwysir mynediad i’r Ffair ym mhris mynediad i’r Ardd, ac mae digon o le parcio am ddim.

   

  Am fwy o wybodaeth o newyddion a digwyddiadau yn yr Ardd, ewch i https://garddfotaneg.cymru/ e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk, neu galwch 01558 667149.

   

   

  National Botanic Garden of Wales
  Llanarthney, Carmarthenshire, SA32 8HN
  Tel: 01558 667130

  077 36 36 55 60

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN
  Ffôn: 01558 667130

  077 36 36 55 60

   

   

   

  Ysgrifennwch ataf yn Gymraeg neu Saesneg

  Please write to me in Welsh or English

   

   

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here